Política de Privacitat

La present política de privacitat de dades regula el tractament de dades que realitza TRAMVIA METROPOLITÀ S.A. i TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS S.A. (d’ara en endavant TRAM).

Responsable del tractament

Els responsables de les dades personals recollits són:

TRAMVIA METROPOLITÀ SA amb NIF A62415641, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica dpo@tram.cat

TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA amb NIF A63061626, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica dpo@tram.cat

 

  1. Finalitat del tractament de les seves dades i destinataris d’aquests
COMENTAR I COMPARTIR ELS POSTS
Finalitat Tractar les dades que proporcioni l’usuari/a per al control i publicació dels comentaris que pugui realitzar l’usuari/als posts publicats al bloc.
Temps de conservació Les dades es conservaran durant el temps en el qual aparegui el post que serà com a màxim de cinc anys
Destinataris del tractament de les seves dades TRAM gestiona de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues S.A. poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l’altra per a això. A més, utilitzem serveis informàtics, que en algun cas els poden prestar empreses estatunidenques però que estan adherides als principis de la decisió PrivacyShield (art. 45 RGPD).

 

Els usuari/as podran compartir els continguts dels posts en les xarxes socials i a través de les vies que apareixen en prémer els botons destinats amb aquesta finalitat. L’ús d’aquests botons implicarà que l’usuari/a hagi d’accedir a xarxes socials que compten amb les seves pròpies polítiques de protecció de dades i sobre les que TRAM no té control, per la qual cosa l’usuari/a haurà de consultar aquestes polítiques.

Legitimació Respecte als comentaris que realitzi als posts, per a tractar les seves dades i poder-los publicar li sol·licitem el seu consentiment que, donada la naturalesa del tractament que té com a única finalitat la publicació del seu comentari, atorgarà en prémer el botó d’enviament del comentari (Post comment) (art. 6.1.a RGPD).

 

Quan per a realitzar la petició s’utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s’indicarà aquelles dades que siguin obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no atendre’s adequadament la petició.

 

NEWSLETTER InfoTRAM
Finalitat Tractar les dades que proporcioni l’usuari/a per a enviar-li informació sobre els productes, serveis i campanyes de promoció relacionats amb el servei de tramvia.
Temps de conservació Es conservaran les seves dades indefinidament fins que l’usuari/a manifesti la seva oposició.
Destinataris del tractament de les seves dades TRAM gestiona de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues S.A poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l’altra per a això. A més, utilitzem serveis informàtics, que en algun cas els poden prestar empreses estatunidenques però que estan adherides als principis de la decisió PrivacyShield (art. 45 RGPD).
Legitimació Per a l’enviament d’informació comercial mitjançant la Newsletter InfoTRAM se sol·licita el consentiment que l’usuari/a pot atorgar, en prémer el botó de subscripció (art. 6.1.a RGPD).

Quan per a realitzar la petició s’utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s’indicarà aquelles dades que siguin obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no atendre’s adequadament la petició.

 

CONTACTE
Finalitat Tractar les dades que proporcioni l’usuari/a per a respondre a la petició que realitzi l’usuari/a.
Temps de conservació Es conservaran les seves dades mentre fos necessari per a atendre la petició i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
Destinataris del tractament de les seves dades TRAM gestiona de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues S.A. poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l’altra per a això. A més, utilitzem serveis informàtics, que en algun cas els poden prestar empreses estatunidenques però que estan adherides als principis de la decisió PrivacyShield (art. 45 RGPD).
Legitimació Se sol·licita el consentiment que l’usuari/a atorga en enviar la petició (art. 6.1.a RGPD).

 

En el formulari s’indiquen aquelles dades que són obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no atendre’s adequadament la petició.

 

A més, en el lloc web, s’utilitzen dades que es recullen mitjançant la utilització de cookies per a poder realitzar anàlisis estadístiques de l’ús d’aquest lloc web. Per a més informació sobre l’ús de cookies pot consultar la nostra Política de Cookies al peu de pàgina de www.tram.cat

  1. Drets

 

 

Si vol oposar-se a l’enviament d’informació comercial pot enviar un correu electrònic amb l’assumpte “BAIXA” des del seu correu electrònic premsatram@tram.cat.

 

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat)

 

  1. Política de cookies

Aquest Web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Pot consultar la nostra política de cookies al peu de la pàgina del web www.tram.cat

 

Share